[Tweet] What You Need to Know When Recording Your Enemies https://t.co/M0Oxt5eKTz #Lifehacks https://t.co/o7AXtbM37I

What You Need to Know When Recording Your Enemies https://t.co/M0Oxt5eKTz #Lifehacks https://t.co/o7AXtbM37I